Προηγούμενες Εκδηλώσεις

10 Ιανουαρίου 201930 Μαΐου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
9 Ιανουαρίου 201930 Μαΐου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
5 Ιανουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
3 Ιανουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
31 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
29 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
26 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Άλλες εκδηλώσεις
24 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
24 Δεκεμβρίου 20185 Ιανουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
23 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
23 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
23 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Άλλες εκδηλώσεις
22 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
22 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
20 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
15 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
15 Δεκεμβρίου 201823 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Τα Bazaar του Φουγάρου
14 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
14 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Άλλες εκδηλώσεις
12 Δεκεμβρίου 201816 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
9 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Σινεμά στο Φουγάρο
8 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Δεκεμβρίου 20183 Φεβρουαρίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
HALL 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
lilikakis
4 Δεκεμβρίου 201829 Μαΐου 2019
ΑΘΗΝΑ
ΤΟ ΦΟΥΓΑΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
2 Δεκεμβρίου 201826 Μαΐου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
1 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
30 Νοεμβρίου 201824 Μαΐου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
24 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
17 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
17 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
3 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
3 Νοεμβρίου 201825 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
27 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
21 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Το Σινεμά στο Φουγάρο
20 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
20 Οκτωβρίου 201825 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
17 Οκτωβρίου 201826 Ιουνίου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
17 Οκτωβρίου 201828 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
13 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
12 Οκτωβρίου 201825 Μαΐου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
11 Οκτωβρίου 201829 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 20182 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Οι Εκθέσεις στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Οκτωβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Οκτωβρίου 201824 Νοεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Οκτωβρίου 201830 Μαΐου 2019
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Οκτωβρίου 201813 Δεκεμβρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

Σελίδες