Προηγούμενες Εκδηλώσεις

29 June 202224 August 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
FOR KIDS
26 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
MUSIC @FOUGARO
25 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
22 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS @FOUGARO
20 June 202226 August 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
18 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
17 June 202228 August 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Οι Εκθέσεις στο FOUGARO
11 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
11 June 202229 January 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
ART @FOUGARO
11 June 202229 January 2023
ΝΑΥΠΛΙΟ
BLUE2
ART @FOUGARO
4 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
1 June 202227 July 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
28 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
26 May 20224 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Θέατρο στο FOUGARO
21 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
14 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
8 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Βιβλίο στο FOUGARO
8 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Βιβλίο στο FOUGARO
7 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
30 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
19 April 202228 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
FOR KIDS
16 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
15 April 202216 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
15 April 20221 June 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
WORKSHOPS @FOUGARO
10 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Βιβλίο στο FOUGARO
9 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
6 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Βιβλίο στο FOUGARO
2 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
26 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
26 March 202230 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
20 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Βιβλίο στο FOUGARO
19 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
19 March 202214 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
WORKSHOPS @FOUGARO
13 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
MUSIC @FOUGARO
12 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
11 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
MUSIC @FOUGARO
6 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
5 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
26 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
26 February 202227 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
25 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Βιβλίο στο FOUGARO
24 February 20225 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
19 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
13 February 202220 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
13 February 202229 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
12 February 202228 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO

Σελίδες