Προηγούμενες Εκδηλώσεις

11 December 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
10 December 202130 April 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
BLUE2
ART @FOUGARO
4 December 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
28 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Βιβλίο στο FOUGARO
27 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
27 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Άλλες εκδηλώσεις
14 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
Το Βιβλίο στο FOUGARO
13 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
6 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
6 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
Άλλες εκδηλώσεις
30 October 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
30 October 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
LIBRARY
Το Βιβλίο στο FOUGARO
23 October 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
16 October 202113 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 October 202125 March 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
9 October 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
7 October 202131 July 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
6 October 202110 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
6 October 202128 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
5 October 202130 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
3 October 202129 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
2 October 202128 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
29 September 20218 December 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
28 September 20219 November 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
23 September 202126 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
23 September 202119 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
23 September 202126 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
23 September 202119 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS @FOUGARO
23 September 202126 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
18 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
18 September 202128 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
17 September 202113 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR 15+ @FOUGARO
17 September 202129 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
17 September 202129 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
robotics
17 September 20215 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 202125 May 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 20212 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
15 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
WORKSHOPS FOR KIDS @FOUGARO
14 September 20211 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
14 September 20215 February 2022
ΝΑΥΠΛΙΟ
WORKSHOPS
Το Ευ Ζην στο FOUGARO
11 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
4 September 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
31 August 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
FOUGARO ARTCENTER
Το Βιβλίο στο FOUGARO
28 August 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
21 August 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
CAFÉBISTROT
MUSIC @FOUGARO
tsamis
15 August 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
14 August 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO
14 August 202131 October 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
ART @FOUGARO
7 August 2021
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΗΠΟΙ
MUSIC @FOUGARO

Σελίδες