Προηγούμενες Εκδηλώσεις

14 Ιανουαρίου 201828 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Ιανουαρίου 201818 Φεβρουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
THE ARTSHOP
Τα Bazaar του Φουγάρου
12 Ιανουαρίου 201826 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
12 Ιανουαρίου 201825 Φεβρουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
7 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
6 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
6 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
6 Ιανουαρίου 201828 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
4 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Άλλες εκδηλώσεις
31 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
30 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
28 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
27 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
27 Δεκεμβρίου 201730 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
26 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
25 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
24 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
23 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
23 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
17 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
16 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
16 Δεκεμβρίου 20177 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Bazaar του Φουγάρου
16 Δεκεμβρίου 20177 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
10 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
9 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Δεκεμβρίου 20176 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
2 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
29 Νοεμβρίου 20177 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
25 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
19 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
18 Νοεμβρίου 201716 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
11 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
5 Νοεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Το Ευ Ζην στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
28 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
22 Οκτωβρίου 201717 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
22 Οκτωβρίου 201717 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
21 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
15 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
14 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
14 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Οκτωβρίου 201727 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 20173 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 201729 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
7 Οκτωβρίου 201721 Ιανουαρίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
6 Οκτωβρίου 201727 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
1 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο

Σελίδες