24/3/2022: Το ΦΟΥΓΑΡΟ θα είναι κλειστό λόγω πένθους