ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Notebook
4 August 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Το ΦΟΥΓΑΡΟ θα παραμείνει ανοιχτό την Δευτέρα 8 & Τρίτη 9 Αυγούστου καθώς και την Δευτέρα 15 & Τρίτη 16 Αυγούστου από τις 6μμ έως αργά το βράδυ.

On Monday 8 & Tuesday 9 August as well as Monday 15 & Tuesday 16 August, FOUGARO will remain open from 6pm until late.