Το ΦΟΥΓΑΡΟ υποστηρίζει και φέτος το θερινό πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Ηarvard

Notebook
30 May 2017

Το ΦΟΥΓΑΡΟ υποστηρίζει και φέτος το θερινό πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Ηarvard

Για μία ακόμα χρονιά, το ΦΟΥΓΑΡΟ υποστηρίζει το Θερινό Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων  στο Ναύπλιο, του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard.

Από τους δώδεκα συνολικά υποτρόφους-φοιτητές που επιλέχτηκαν το 2017 για να απασχοληθούν σε διάφορες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ του Δήμου Ναυπλιέων, της Εθνικής Πινακοθήκης στο Ναύπλιο, του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Φουγάρου, οι δύο θα απασχοληθούν μεταξύ 6/6 και 4/7 στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ και θα ενημερωθούν σχετικά με τις καθημερινές λειτουργίες μιας ειδικής βιβλιοθήκης.

Εάν ο χρόνος το επιτρέπει, οι υπότροφοι μπορεί να κληθούν να βοηθήσουν, πέραν της Βιβλιοθήκης ΑΝΘΟΣ, και σε άλλες πολιτιστικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Φουγάρου.