ΤΟ ΦΟΥΓΑΡΟ ταξειδεύει στην Ελλάδα! 2-3 Ιουνίου 2018