Το σεμινάριο Σύγχρονης Τέχνης σήμερα στις 5 – 7 μμ στη Βιβλιοθήκη Ανθός