Το Εργαστήριο Αυτογνωσίας δε θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου