Το «Σχολείο του Κωστή Παλαμά» στο ΦΟΥΓΑΡΟ

Notebook
19 January 2015

Το «Σχολείο του Κωστή Παλαμά» στο ΦΟΥΓΑΡΟ

Από την Παρασκευή 30/1 έως και την Τρίτη 3/2 στο Ναύπλιο διοργανώνεται το πρώτο «Σχολείο του Κωστή Παλαμά», ένας κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Λαογραφία, Πολιτισμός, Επικοινωνία».

Από το Σάββατο 31/1 έως και την Τρίτη 3/2 κάποια από τα μαθήματα του Σχολείου θα διεξαχθούν στο Φουγάρο, όπως θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα του Σχολείου.

Μέσα από εντατικά εργαστήρια – που αφορούν κυρίως ενήλικες των κλάδων του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας – παρέχονται ευκαιρίες για πρακτική γνώση. Με την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες - Αιτήσεις συμμετοχής: kostispalamas.uoa.gr