Τα μυστικά του μάγου !

Notebook
29 March 2019

Τα μυστικά του μάγου !

από την Κυριακή 7 Απριλίου

Εργαστήριο για μικρούς εξερευνητές 6-12 χρόνων
 

Με αφορμή την έκθεση «ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Αφρική 1», με έργα και αντικείμενα από την FKPCOLLECTION | Απρίλιος – Μάιος 2019

Στο εργαστήρι αυτό, βρίσκουμε σχήματα, χρώματα και σύμβολα αφρικανών καλλιτεχνών ξεδιπλώνοντας έτσι την επίσημη γλώσσα τους.

δείτε περισσότερα !