ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Notebook
27 March 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την Πέμπτη 28, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαρτίου, η έκθεση «3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ Καλούδη | Νικολαρεΐζη | Ράλλη» δεν θα είναι επισκέψιμη, λόγω προγραμματισμένης εκδήλωσης στη FOUGARO GALLERY. Το κοινό θα μπορεί να την επισκεφθεί κανονικά την Κυριακή 31 Μαρτίου.

IMPORTANT NOTICE

On Thursday 28, Friday 29 and Saturday 30 March, the exhibition "3 PHOTOGRAPHERS Kaloudi | Nikolareizi | Ralli" will be closed to the public, due to a scheduled event at FOUGARO GALLERY. The exhibition will be open on Sunday 31 March.