Η Σκηνική Αλήθεια και το "Κάτω Κείμενο"

Notebook
20 May 2015

Η Σκηνική Αλήθεια και το "Κάτω Κείμενο"

Θεατρικό Σεμινάριο
Η Σκηνική Αλήθεια και το "Κάτω Κείμενο"
Αίθριο 2
Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6 μμ

Η Ελένη Τζώρτζη πραγματοποιεί την Τετάρτη 6 μμ στο Αίθριο 2 του Φουγάρο θεατρικό σεμινάριο με τίτλο "Η Σκηνική Αλήθεια και το "Κάτω Κείμενο"" και θέμα τα βασικά βήματα προσέγγισης ενός ρόλου εκτός και εντός της σκηνής, την οργάνωση της "ταυτότητας" του ρόλου καθώς και τη μετουσίωση του γραπτού κειμένου σε ζώντα λόγο.