Εργαστήρια Οκτωβρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015

Notebook
13 October 2014

Εργαστήρια Οκτωβρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015

εργαστήρια για παιδιά + έφηβους

για νήπια

για παιδιά 6 – 12 ετών

για εφήβους

εργαστήρια ενηλίκων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

27520.47370, 6940 295418 & info@fougaro-workshops.gr