Εορταστικό Ωράριο Βιβλιοθήκης

Notebook
9 December 2014

Εορταστικό Ωράριο Βιβλιοθήκης

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015

Τετάρτη 17.12, Πέμπτη 18.12 και Παρασκευή 19.12 ώρες 10.00 έως 14.00 & 17.00 έως 21.00
Σάββατο 20.12, ώρες 11.00 έως 15.00 & 17.00 έως 21.00
Κυριακή 21.12, ώρες 12.00 έως 17.00

Δευτέρα 22.12, κλειστά
Τρίτη 23.12, ώρες 12.00 έως 17.00
Τετάρτη 24.12 ώρες 11.00 έως 15.00
Πέμπτη 25.12 κλειστά
Παρασκευή 26.12 ώρες 10.00 έως 14.00 & 17.00 έως 21.00
Σάββατο 27.12, ώρες 11.00 έως 19.00
Κυριακή 28.12, ώρες 12.00 έως 17.00

Δευτέρα 29.12 κλειστά
Τρίτη 30.12 ώρες 12.00 έως 17.00
Τετάρτη 31.12 ώρες 11.00 έως 15.00
Πέμπτη 01.01.2015 κλειστά
Παρασκευή 02.01 ώρες 10.00 έως 14.00 & 17.00 έως 21.00
Σάββατο 03.01, ώρες 11.00 έως 19.00
Κυριακή 04.01, ώρες 12.00 έως 17.00

Δευτέρα 05.01 κλειστά
Τρίτη 06.01 κλειστά
Τετάρτη 07.01, Πέμπτη 08.01, Παρασκευή 09.01 ώρες 10.00 έως 14.00 & 17.00 έως 21.00
Σάββατο 10.01, ώρες 11.00 έως 15.00 & 17.00 έως 21.00
Κυριακή 11.01, ώρες 12.00 έως 17.00