Εισιτήρια για την παράσταση του Γ. Βέλτσου

Notebook
25 June 2014

Εισιτήρια για την παράσταση του Γ. Βέλτσου

Σχέδιο για Ηλέκτρα - Σχέδιο για Ιφιγένεια / Πρώτο Σχεδίασμα

Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή 4, 5, 6 & 11, 12, 13 Ιουλίου, στις 21.30

Κρατήσεις θέσεων & αγορά εισιτηρίων:
Βιβλιοθήκη Ανθός του ΦΟΥΓΑΡΟΥ τηλ. 27520.47380, info@fougaro-library.gr
Εισιτήρια: 8 ευρώ / 5 ευρώ (φοιτητικό)