Δημιουργικό Παιχνίδι στο ΦΟΥΓΑΡΟ!

Notebook
20 September 2018

Δημιουργικό Παιχνίδι στο ΦΟΥΓΑΡΟ!

Με παραμύθια, λέξεις, ιδέες και ποικίλα εκφραστικά μέσα  όπως κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, σωματική έκφραση, κινητικά και ομαδικά παιχνίδια, αυτοσχεδιάζουμε για τη χαρά του παιχνιδιού και της παρέας.

Κόστος:4€ / συνάντηση ή 15€ / μήνα