Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Οκτωβρίου το ΦΟΥΓΑΡΟ θα παραμείνει ανοιχτό.