Γιορτάζουμε την ημέρα της Γυναίκας!

Τα Νέα Μας
8 Μαρτίου 2018

Γιορτάζουμε την ημέρα της Γυναίκας!

Βιβλιοθήκη

Πέμπτη 8/3

διαβάζουμε στίχους και κείμενα από γυναίκες που μας έχουν εμπνεύσει!

Νέα βιβλιοθήκη

Πέμπτη 8 & Σάββατο 10/3

διαβάζουμε βιβλία που τιμούν τη γυναίκα!

Εργαστήρια

Σάββατο 10/3

ζωγραφίζουμε γυναικείες μορφές πάνω σε διακοσμητικά πήλινα!