Ανασυγκρότηση των Εργαστηρίων

Notebook
11 January 2018

Ανασυγκρότηση των Εργαστηρίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο ανακαίνισης, ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης των χώρων & των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων, η λειτουργία τους αναστέλλεται για μερικές εβδομάδες.

Πολύ σύντομα τα εργαστήρια θα επανέλθουν δυναμικότερα, με μεγαλύτερους χώρους, ανανεωμένο πρόγραμμα και καινούργιες δράσεις!