Ανακοίνωση για τα εργαστήρια

Notebook
2 September 2015

Ανακοίνωση για τα εργαστήρια

Λόγω εργασιών στο χώρο των εργαστηρίων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους μας ότι η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 24/9