Ακύρωση του εργαστηρίου«Αφαιρώντας τις αφηρημένες έννοιες» με την Δρ. Αποστολία Πάστρα