Ακύρωση ξενάγησης στην έκθεση Νύφες την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου