Μάσκες, σερπατίνες & χορός!! Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 4+ ετών