Αποστολή & Όραμα | Mission & Vision

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να Υπερασπίζεται & να Προωθεί

τις Ανθρωπιστικές Αξίες

την Τέχνη

& την Δημιουργική Ζωή

ΟΡΑΜΑ

Ένας Δυναμικός Χώρος

Πυρήνας Ζωής
Χαράς
Δημιουργίας
Έκφρασης.

Ένας Χώρος Πνευματικής και Αισθητικής Αναζήτησης.

Ένα Αγαπημένο Στέκι για μικρούς και μεγάλους!

MISSION

To Defend & Promote

Humanist Values

Art

& the Creative Life

VISION

A Dynamic Space

A Cell of Life
Joy
Creativity
& Individual Expression.

A congenial Space for Aesthetic and Intellectual Pursuit.

A Favourite Hang Out for young and old!