Τι τρέχει

ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017Σάββατο 2 Ιουνίου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017Τετάρτη 30 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο