Προηγούμενες Εκδηλώσεις

21 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
20 Μαΐου 201721 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
20 Μαΐου 201711 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Η Τέχνη στο Φουγάρο
pinelopi gatsa
14 Μαΐου 201728 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
13 Μαΐου 20173 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
13 Μαΐου 201714 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
13 Μαΐου 201714 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
6 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
6 Μαΐου 20177 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
5 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η Μουσική στο Φουγάρο
1 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
1 Μαΐου 201727 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
4 Μαρτίου 201730 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ
Η Τέχνη στο Φουγάρο
never get us
29 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
26 Απριλίου 20177 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
22 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
21 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
10 Απριλίου 201713 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
10 Απριλίου 201723 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
8 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
8 Απριλίου 201730 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
8 Απριλίου 201723 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Τα Bazaar του Φουγάρου
5 Απριλίου 201719 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
2 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Άλλες εκδηλώσεις
1 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
31 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Θέατρο στο Φουγάρο
29 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η Μουσική στο Φουγάρο
29 Μαρτίου 201712 Απριλίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
25 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
25 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ο Χορός στο Φουγάρο
25 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
19 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Άλλες εκδηλώσεις
18 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
18 Μαρτίου 201719 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Η Ποίηση στο Φουγάρο
12 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
12 Μαρτίου 201714 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
11 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
11 Μαρτίου 201712 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
11 Μαρτίου 201717 Ιουνίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
9 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
7 Μαρτίου 201731 Μαΐου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο
4 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Η Μουσική στο Φουγάρο
formix
4 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ
Το Βιβλίο στο Φουγάρο
rea galanaki
4 Μαρτίου 2017
ΝΑΥΠΛΙΟ
LE CAFÉ
Άλλες εκδηλώσεις

Σελίδες